Левзея - създадена по рецептата на проф. Йордан Янкулов

Проф. Йордан Янкулов е един от доайените на българската наука за лечебни растения. Той се занимава над 60 години с ароматни растения. Доктор е на биологическите науки. Дълги години е работил върху т. нар. стимулиращи адаптогенни растения, които вече в цял свят се явяват много сериозна алтернатива на изкуствените стимуланти. Има издадени десетки книги за отглеждането и лечебните свойства на тези растения.

Проф. Йордан Кръстев Янкулов е един от водещите български специалисти в областта на етерично-маслените и лечебните растения.

Завършва Агрономическия факултет на ССА „Георги Димитров“ през 1953 г. и започва работа като младши научен сътрудник в опитната станция в гр.Самоков (където започват първите му проучвания върху адаптогенните растения, в това число и Левзеята, която става едно от любимите му растения и върху която той активно продължава да работи до края на живота си).

Работил е в Инстутита по растениевъдство, секция „Лекарствени растения“ и в „Растителни ресурси“ по интродукция на растително-маслените и лекарствените растения, която по-късно прераства в Институт по растителни ресурси и интродукция.

От 1978 работи в Института по ботаника на БАН, където продължава изучаването и практическата си работа върху етерично-маслените и лекарствените растения.

През 1990 г. е назначен за заместник-директор, а по-късно и за директор по науката в НИЕРЛК (Институт по розата) – Казанлък.

За 60-годишната си научноизследователска и практическа работа той е създал 18 нови сорта лечебни растения, като 10 от тях са патентовани. Те са внедрени в производство не само в България, но и в много чужди страни /САЩ, Япония, Русия, Германия, Франция, Китай, Индия, Аржентина, Венецуела, Полша, Румъния/.

С ръководените от него колективи, той е разработил и над 60 нови технологии за култивиране и отглеждане на етерично-маслени и лекарствени култури.

През годините на своята работа проф. Й.Янкулов е бил член на Европейското дружество за изучаване на лекарствените растения, както и на Научни и Експертни съвети в различни български институти и ведомства (БАН, НИРЕЛК – Казанлък, МЗС, Института по ботаника, ИББГ-БАН, Специализирания съвет по общо земеделие и растениевъдство на ВАК, Министерство на науката и др.).

През 1985 е определен от ИНРА (Институт за наука и рационализации) за почетен изобретател. Едно от удостоверенията му за рационализация е за създаването на препарат със стимулиращо действие, получен от корените на Leuzea carthamoides (Левзея), който е регистриран от ТИС при МНЗСГ/1964.

През 1968г. след защитена кандидатска дисертация, му е присъдено званието „кандидат на селско-стопанските науки“, а през 1989 г. - научна степен „доктор на биологическите науки“. През 1992г. му е присъдено званието професор /утвърден за старши научен сътрудник I степен/. През 1994 г. е предложен и за „академик по аграрни науки“ от СНСОЗР при ВАК.

По време на дългогодишна изследователска дейност проф.Янкулов има публикувани множество научни трудове, доклади, научно-популярни стати, както и издадени книги на тема култивиране, отглеждане и използване на етерично-маслените и лекарствените растения.

Освен своята научно-изследователска дейност проф.Янкулов развива и педагогическа дейност. Бил е преподавател в катедра „Ботаника“ на Биологическия факултет на СУ „Климент Охридски“ - София, както и в Свободния университет „Асен Златаров“ – Бургас.

Проф. Й.Янкулов е специализирал многократно в бившия СССР, както и в Германия (през 1963 – в Лайпциг – Институт за специални култури и Хале-Заале – Институт по биохимия на растенията; през 1970 - в Институтите по фармакогнозия на Университета в гр.Брауншвайг и гр.Мюнстер). През 1969 специализира в Швеция – Институт по фармация към Университета в Стокхолм – в катедра „Аналитична фармацевтична химия“. Там разработва 3 оригинални метода за анализ, с които значително се улесняват биологическите изследвания и селекцията.

През годините е посещавал различни други институти за обмяна на опит в Германия, Австрия, Дания, Полша, Чехия, Унгария, Румъния.

През 2011 г, на 83-годишна възраст той е поканен в Китай. Там в продължение на 1 година той споделя своя опит в няколко китайски държавни и частни фирми за култивиране, отглеждане и работа с лечебните растения. Това според неговите думи е и едно от най-големите признания за неговите научно-практически знания и опит.

В България в последните 15 години от живота си проф.Янкулов активно консултира фирма Цветелина ООД (производител на иновативни хранителни добавки от лечебни растения), която внедрява в производство и разработената от него хранителна добавка Левзея плюс.